Linkedin
Ads

På Linkedin finns över 675 miljoner användare där ca 70 miljoner av dem är i en beslutsfattande position. Detta gör Linkedin till ett bra alternativ för att nå ut till miljontals människor i en specifik bransch. Utöver det så är Linkedin även 277 % mer effektiv än Facebook vad gäller att generera leads. Linkedin Ads är främst inriktat mot B2B-företag och många använder det på grund av plattformens målgruppssegmentering som är överlägsen vad gäller att nå ut till rätt person i jämförelse med liknande plattformer.

Olika typer av Linkedin Ads

Sponsrat innehåll – Dessa typer av Linkedin-annonser dyker upp i flödet hos din målgrupp, och Linkedin markerar dessa inlägg som sponsrade för att tydliggöra att de skiljer sig från vanligt innehåll. Sponsrat innehåll syns oavsett om man använder Linkedin på mobil eller dator.

Sponsrade meddelanden – Detta var tidigare kallat sponsrad InMail, och låter dig som annonsör annonsera direkt till specifika Linkedin-användare i deras inkorg.

Textannonser – Dessa Linkedin-annonser är även kända som Text Ads och syns längst upp och på höger sida av flödet på Linkedin, dock enbart på datorer. Denna typ av annons är ett bra alternativ för dig som vill bygga professionella leads.

Dynamiska Ads – Dynamiska Ads syns på höger sida på Linkedin och talar direkt till målgruppen genom att vara personliga. När en dynamisk annons dyker upp i en användares flöde reflekteras deras personliga information tillbaka till dem, så som deras profilbild, tjänst och arbetsgivare. Denna typ av annonsering talar direkt till personen och uppmuntrar den exempelvis att följa ditt företag.

Hur man skapar linkedin-annonser

Hur man går tillväga för att skapa Linkedin Ads

Det första steget som behöver tas för att skapa Linkedin Ads är att skapa ett Campaign Manager-konto, och då måste även ditt företag ha en Linkedin-sida. Därefter behöver du ställa in ett annonsmål, och på Linkedin kan du välja mellan flera olika. Oavsett om ditt mål med annonsering är att det ska generera fler besökare till din hemsida eller fler leads så finns det ett lämpligt mål du kan välja. Efter detta är det dags att välja din målgrupp, du kan välja inriktningar så som bransch, plats, färdigheter och utbildning. Genom att göra detta kan du försäkra dig om att din annons visas för rätt personer. Här kan du även välja att utesluta en viss typ av målgrupp om den är irrelevant för dig genom att markera inriktningar som inte passar dig och ditt företag.

När du har skapat dina annonser så är det dags att välja ett annonsformat. Du kan välja bland format så som textannonser, dynamiska annonser eller videoannonser. Därefter sätts budget och schema för annonskampanjen. Campaign Manager ger dig ett förslag på budget baserat på andra annonskampanjer som liknar din.

Analysera dina Linkedin-annonser

Det är av stor vikt att analysera resultatet av dina Linkedin-annonser för att se om din investering har lönat sig. Genom att analysera data från din annonsering kan du enkelt få information om huruvida det är relevant att fortsätta köra samma annonser eller om det inte längre är lönsamt för ditt företag att spendera pengar på just dessa annonser. Det kanske visar sig att vissa Linkedin Ads fungerar bättre än andra och att du därför önskar att enbart fokusera på dessa annonser.

Campaign Manager har även en funktion där du kan spåra nyckeltal för att få en förståelse för hur dina annonser presterar. Denna funktion inkluderar statistik över faktorer så som antal klick, visningar, cost per click, klickfrekvens, kostnad per visning, konverteringar, kostnad per konvertering, potentiella kunder och kostnad per lead.

Utifrån dina analyser kan du optimera dina annonser och fortsätta att testa dig fram för att få bästa möjliga utgång av din annonsering.

Förbättra dina resultat med Linkedin-annonser

Kontakta oss om On-page!

6 + 3 =