facebook ads
instagram ads

Ads Manager är verktyget för dig som vill skapa annonser på Facebook, Instagram eller Messenger. Verktyget är ett allt i ett-verktyg som används för att skapa annonser, hantera annonser (så som när och var de ska köras), samt bevaka annonskampanjerna. Ads Manager är inte bara ett effektivt verktyg för annonsering, det är också skapat för att kunna användas av annonsörer med olika kunskapsnivåer. Detta verktyg låter dig skapa effektfulla annonser på både Facebook och Instagram, och du kan alltid anpassa och förbättra innehåll. Med Ads Manager kan du enkelt skapa relevanta annonser och tillhandahålla viktig information till dina potentiella kunder.

Vad är Ads Manager?

Facebook består av olika typer av content, plattformar och appar, vilket gör det till dagens mest komplexa sociala media. Facebook Ads Manager är en del av Facebooks nätverk.

Vad är skillnaden mellan inlägg, sponsrade inlägg och annonser?

Allt som är annonser på Facebook eller Instagram märks som ”Sponsrad”, och står precis under användarens namn. Men hur vet man när man ska använda Facebook Ads Manager, och vad innebär egentligen sponsrade inlägg och annonser?

Inlägg

Vanliga, traditionella inlägg som inte har pushats genom betald marknadsföring. Dessa kallas även ibland för organiskt innehåll eller organiskt inlägg för att klargöra att det inte är sponsrat.

Sponsrade inlägg

Ett sponsrat inlägg publiceras som ett vanligt inlägg men till skillnad från ett vanligt inlägg så finns det en annonsbudget skapad för inlägget för att kunna ge det en extra push.

Annonser

Annonser utgår inte från flödet på Facebook eller Instagram till skillnad från vanliga inlägg eller sponsrade inlägg. Istället skapas specifikt innehåll för annonsen i fråga i Ads Manager, vilket innebär att annonser utgår helt från annonsbudgeten och får ingen organisk spridning.

Nå fler kunder med Instagram Ads

Skapa annonskampanjer med Ads Manager

Med Ads Manager har du möjligheten att välja bland olika kampanjparametrar så som målgrupp och målsättning, du kan även hantera de kreativa delarna av arbetet i verktyget, samt sköta saker som att skriva annonstexter, ladda upp annonsinnehåll och se över hur dina annonser ser ut på olika enheter så som mobil, data och surfplatta.

Med Ads Manager kan du också redigera dina kampanjer enkelt, du kan redigera budgeten, målgruppen och innehållet. Du har även möjligheten att pausa, kopiera och starta om kampanjer vid behov. I Ads Manager finner du även ett rapporteringsverktyg som du kan använda för att se över huruvida dina annonser är lämpliga för det avsedda syftet. Med rapporteringsverktyget kan du se trender över tid och på så vis identifiera områden du behöver anpassa och förbättra. Innehåll, bild, budget eller målgrupp är exempel på detta. Detta görs för att sedan kunna förbättra resultatet av kampanjen.

Skapa annonser enkelt på ditt vis

Med Facebook Ads Manager kan du skapa din annons på två olika sätt, antingen genom snabbgenerering eller genom vägledd generering. Snabbgenerering innebär att du kan skapa en annonskampanj, Ad Set och annonselement i valfri ordning, och det passar avancerade annonsörer bäst. Vägledd generering, däremot, innebär att du blir vägledd steg för steg under tiden du skapar din annons. Detta sätt vägleder dig genom varje steg du som annonsör behöver ta för att skapa en annons-kampanj, vilket gör det till ett bra alternativ för ovana annonsörer.

Marknadsför ditt företag på sociala medier med annonser.
Få fler kunder med Instagram Ads
Annonsera med Instagram-annonser

När bör Ads Manager användas?

Ads Manager är lämpligt att använda du vill kunna duplicera dina annonser, Ad Set och dina annons-kampanjer snabbt. Verktyget är även passande för saker som att redigera annonsinställningar, se över alla viktiga mått och analysera resultat. Ytterligare saker som Facebook Ads Manager är bra att använda till är göra ändringar baserade på de analyser man redan gjort, det är även bra när man vill anpassa diagrammen och tabellerna till de mått som är viktigast för en själv. Använd Ads Manager för att skapa relevanta annonser och tillhandahålla den information du vill förmedla till den aktuella målgruppen.

Att sätta en budget för annonskampanjen

När du ska skapa budgeten för din annonskampanj kan du välja antingen budgeten ”daglig budget” eller budgeten ”livstid”. Daglig budget är passande om du vill att din kampanj ska vara fortlöpande och om du vill ha möjligheten att justera budgeten då och då. Denna möjlighet är bra om du driver ett företag som säljer säsongsrelaterade produkter eller tjänster och vill öka budgeten under högsäsong, och minska alternativt pausa när det inte är säsong. Livstid, däremot, är passande för de företag som vill att kampanjen ska vara aktiv under en begränsad tidsperiod, exempelvis samtidigt som företaget har en kampanj i butik eller om man vill ge ett evenemang en push.

Hur stor bör budgeten för en annonskampanj vara?

Vad gäller storleken på budgeten så ger en större budget större synlighet, bortsett från utformningen av annonskampanjen som också är en påverkande faktor. Ju bättre annonserna är utformade, desto bättre räckvidd får du för varje krona du betalar.

Det finns inget generellt svar för hur stor budgeten bör vara, utan det bästa är att prova sig fram för att se vad som är lagom.

Steg 1: Välja kampanjmål

Det första steget som ska göras när man vill skapa en annonskampanj är att välja ett kampanjmål. När du väljer mål för din kampanj hjälper Facebook dig att både skapa en lämplig annons utifrån målet och att justera budgeten så att den är lagom, och så att du på så vis når ditt önskade resultat.

Målen är uppdelade i tre olika kategorier, medvetenhet, övervägande och konvertering.


MEDVETENHET

Medvetenhet är ett passande val för de företag som vill nå ut brett online, eller som vill nå ut till en ny målgrupp online som inte redan känner till varumärket. I denna kategori kan du välja ”medvetenhet om varumärke”, som innebär att dina annonser visas för personer som med stor sannolikhet kommer gilla ditt varumärke. Du kan även välja ”räckvidd”, som är passande för företag som vill nå ut till så många som möjligt. ”Medvetenhet om varumärke” fungerar utmärkt för de som vill nå fler personer som liknar de som redan interagerar med företagets varumärke online på Facebook och Instagram. Om det däremot handlar om ett nytt konto, eller om tanken är att hantera en ny målgrupp är ”räckvidd” ett bättre val. Dock är det bra att skapa annonser som väcker intresse och nyfikenhet vid detta val då annonserna kommer synas brett, och därmed kommer de även synas för personer som inte är bekanta med varumärket i fråga. 

 

ÖVERVÄGANDE

Övervägande är en kategori lämpad för de företagen som vill öka kännedomen om varumärket. I denna kategori finns sex olika målsättningar som är menade att bli valda utifrån hur du vill att målgruppen ska bli bekant med ditt varumärke. ”Trafik” är passande om du vill att besökaren ska skickas vidare till en hemsida för mer information. ”Interaktion” är lämpligt om du önskar att din målgrupp ska engagera sig i innehållet i fråga, detta kan göras genom att exempelvis låta målgruppen tycka till om inlägget. ”Appinstallation” används när ditt mål är att målgruppen ska installera en app. ”Videovisningar” används när du vill förmedla information genom en video. ”Leadgenerering” är passande om du har som mål att samla e-mailadresser, ofta används detta när man vill skicka ut nyhetsbrev. ”Meddelanden” är passande om du önskar att målgruppen ska kontakta dig genom att skicka meddelanden.

 

KONVERTERING

Konvertering är en kategori som är till för målgruppen som man önskar ska genomföra det slutgiltiga målet, exempelvis ett köp. I denna kategori finns tre olika målsättningar, beroende på var man önskar att målgruppen ska genomföra sin konvertering. ”Konverteringar” kan du använda ihop med Facebookpixeln för att kunna optimera dina annonser beroende på hur de presterar på din hemsida. ”Katalogförsäljning” används ofta för att visa produkter direkt ur din produktkatalog på Facebook. ”Butikstrafik”, om du önskar att målgruppen ska genomföra sitt köp i en fysisk butik är denna målsättning passande då du med den kan visa dina annonser för folk i närheten.

Steg 2: Skapa ett Ad Set

När du skapar ett Ad Set kan du välja vem du vill nå, samt när och var. När du specificerar målgruppen kan du välja faktorer så som kön, ålder och geografi, men även faktorer så som målgruppens intressen och livssituation för att underlätta för Facebook att identifiera målgruppen genom insamlad data.

Steg 3: Skapa annonser

Här skapar du själva annonsinnehållet, det vill säga det som målgruppen kommer se. I detta steg är det viktigt att anpassa nytta, bild/video och text till ditt uppsatta mål, målgruppen och den kanal du har valt att använda dig av. Du kan även skapa flera olika annonser med olika texter och bilder/videos för att därefter avgöra vilken som är mest effektiv.

Steg 4: Publicera dina annonser

När allt ovanstående är gjort är det dags att publicera annonskampanjen, efter att den har granskats så kommer den köras utifrån det schema du har satt upp för den.

Kontakta oss redan idag!

1 + 9 =